ENGLISH
 Obavestenja
     

XV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

1.POZIV ZA XV SKUPŠTINU AKCIONARA HEMPRO AD

2. GENERALNO PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

3. GLASACKI LISTIC ZA GLASANJE U ODSUSTVU

4. PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA Za potisivanje elektronskim putem

5. PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

XIV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

1.POZIV ZA XIV SKUPŠTINU AKCIONARA HEMPRO AD

2. GENERALNO PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

3. GLASACKI LISTIC ZA GLASANJE U ODSUSTVU

4. PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA Za potisivanje elektronskim putem

5. PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

XIII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

1. GENERALNO PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

2. PUNOMOCJE ZA GLASANJE AKCIONARA

3. GLASACKI LISTIC ZA GLASANJE U ODSUSTVU

4. PUNOMOcJE ZA GLASANJE AKCIONARA Za potisivanje elektronskim putem

2.POZIV ZA XIII SKUPŠTINU AKCIONARA HEMPRO AD

XII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

2.POZIV ZA XII SKUPŠTINU AKCIONARA HEMPRO AD

2.PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA

3.PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA-XII sednica- za elektronsko potpisivanje

4.GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE U ODSUSTVU

5.GENERALNO PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA

IZVEŠTAJ SA XII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

1.Odluka -Godišnji izveštaj

2.Odluka -Godišnji izveštaj za 2014

3.Odluka -Izveštaj Odbora direktora

4.Odluka o raspodeli dobiti za 2014

5.Odluka o usvajanju fin.izv. za 2015

6.Odluka-prečišćen tekst statuta

7.Prečišćen tekst statuta Hempro ad

XI REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

1.Odluka o sazivanju XI redovne sednice skupštine akcionara Hempro ad

2.POZIV ZA XI SKUPŠTINU AKCIONARA HEMPRO AD

3.GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE U ODSUSTVU

4.GENERALNO PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA

5.PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA

6.PUNOMOĆJE ZA GLASANJE AKCIONARA za elektronsko potpisivanje

 

Izveštaj i odluke sa XI redovne sednice Skupštine akcionara Hempro ad-Beograd

Zapisnik sa XI sednice Skupštine akcionara

 

X SKUPŠTINE

1.Spisak prisutnih akcionara - X redovna sednica skupštine

2.Izveštaj o glasanju - X redovna sednica Skupštine

3.Tekst donetih odluka - X redovna sednica skupštine

4. Zapisnik sa X redovne sednice skupštine

5. Izveštaj o održanoj X redovnoj skupštini akcionara Hempro ad sa odlukama

 

IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

1. NOVI STATUT

2.Godišnji izveštaj 2011 (usvojen)

3. Izjava o primeni kodeksa

4. Odluka o raspodeli dobiti

5.Odluka o usvajanju finanansijskih izveštaja

6.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja

7.Odluka o usvajanju statuta.pdf

8.Zapisnik sa IX sednice skupstine HEMPRO AD

9.Ugovor o organizvovanju ad i odluka o usvajanju