O nama

 

 O NAMA
HEMPRO
POČETAK
02. oktobra 1945. godine osnovan je "Hempro" kao prvo specijalizovano spoljnotrgovinsko preduzece iz oblasti hemije i hemijskih proizvoda na Balkanu i medu prvima u južnoj Evropi.
Sedište firme je poslovna zgrada u ekskluzivnoj poslovnoj zoni u Beogradu, ul. Terazije 8, površine 2180 metara kvadratnih. Pored toga preduzece poseduje više maloptodajnih objekata i magacinski prostor  sa prilazom sa auto puta Beograd - Zagreb i Beograd - Novi Sad.

U ulici Dimitrija Tucovic a 11 nalazi se poslovni centar sa  prodavnicom i kancelarijama.
Osnovna delatnost :
- spoljna trgovina (izvoz / uvoz roba i usluga),
- posredovanje u spoljnoj trgovini,
- zastupanje stranih firmi,
- investicioni radovi,
- unutrašnja trgovina na veliko i malo.
Hempro je kao specijalizovana kuca iz oblasti hemije, odigrao veoma znacajnu ulogu u razvoju i prometu robe celokupne industrije kod nas, a i u svetu.
Misija preduzeca je posredovanje u prometu roba i usluga između domaceg i svetskog tržišta, kooperacija, zastupanje na bazi znanja, informacija i kapitala. Rezultat ovakve orjentacije se ogleda u predmetu poslovanja:
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi gumarske industrije,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi industrije mineralnih dubriva i sredstava za zaštitu bilja,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi hemijske industrije, industrije boje, lakova i pigmenata, industrije sapuna i kozmetike,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi farmaceutske industrije,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi industrije papira i celuloze,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi industrije tekstila i kožarske industrije,
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi industrije gradevinskog materijala i nemetala
- sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi industrije plasticnih masa.
 
HEMPRO DANAS
Svojinska transformacija zapoceta je 1991. godine. Danas je HEMPRO akcionarsko društvo u privatnoj svojini . Po velicini, Hempro je srednje trgovinsko preduzece sa  profesionalanim i strucnim kadrom i znac ajanim finansijskim potencijalom koji  pozicioniraju Hempro kao strateški interesantno spoljnotrgovinsko preduzece.